top of page

healthcare

THE GREATEST WEALTH IS HEALTH

Op het gebied van ons lichaam en onze gezondheid kunnen we steeds meer meten. We kunnen niet alleen meer, maar ook makkelijker informatie verzamelen. Zo is het mogelijk om naast ons gewicht ook de lichaamssamenstelling te bepalen met behulp van Bio Impedantie Analyse (BIA). Met behulp van slimme meetapparatuur meet u ook eenvoudig uw bloeddruk of zelfs een volledig ECG.
Daarnaast kan er ook een lichaamscontour meting gedaan worden met behulp van ingenieuze 3D body scanners. Door de metingen te analyseren en over tijd te vergelijken is er een goed inzicht in de lichaamssamenstelling te verkrijgen. Tijdrovende metingen met de hand zijn verleden tijd.

De meetresultaten zijn te koppelen met verschillende softwarepakketten en registratiesystemen. In Fitness en Healthcare is het immers belangrijk om data van een lange periode te kunnen vergelijken zodat er een goed inzicht is in de progressie van een training of behandeling. Het liefst via een APP en gedeeld met uw coach of behandelend arts. E-health is de toekomst.

quibus adviseert u in het juiste product en de beste technologie voor uw toepassing. Daarnaast doen we uw jaarlijks onderhoud, controle en kalibratie van de apparatuur die wij leveren. Voor medische toepassingen zijn onze weegschalen klasse III gecertificeerd. Dit conform de aanbevelingen van WIBAZ. Medische apparatuur wordt tweejaarlijks door een quibus professional gecertificeerd.  

#1

BIA apparatuur

quibus levert BIA weegschalen van Tanita. Met de Tanita BIA methode wordt niet alleen het gewicht maar ook de verhouding tussen vet en lichaamsvocht gemeten. Op basis van deze meetresultaten en lichaamswaarden als lengte, leeftijd en geslacht bepaald Tanita op accurate wijze de lichaamssamenstelling.
 

Voor alle Tanita producten biedt quibus als Authorised Tanita Service Centre jaarlijkse kalibraties en verzorgen we onderhoud en reparaties.

Bekijk hier de informatie over de Tanita DC-360 professionele weegschaal

SHOP
nu

#2

Body scanner

De lichaamscontouren meten met de hand en meetlint is omslachtig en tijdrovend. Deze methode heeft ook veel meetfouten. Door het scannen van het lichaam met een Styku 3D full body scanner is een 3D beeld van het lichaam te maken in enkele seconden. 

Een 3D scan heeft een nauwkeurigheid  van 2 millimeter. 76% nauwkeuriger dan handmatig meten met een foutmarge van maar 1%.

De resultaten zijn te bekijken op Tablet of Windows PC 

LEES

VERDER

#3

medische apparatuur

In de gezondheidszorg zijn specifieke vereisten ten aanzien van wegen. quibus is niet alleen op de hoogte van de weeg techniek (zoals wegen met of zonder BIA analyse) maar ook de regelgeving (WIBAZ richtlijnen) in deze sector.  

In sommige situaties is klasse III verificatie verplicht. Deze verplichting is er in ieder geval voor personen-, baby-, bed- en dialyseweegschalen. 

shop nu

NIEUW BIJ QUIBUS

QARDIOARM

QARDIOBASE2

QARDIOCORE

De slimme bloeddrukmeter die past in je dagelijks leven

Draadloze slimme weegschaal. Ultiem gewichtsbeheer. 

Elekrocardiogram van medische kwaliteit als geen ander

Qardio ontwerpt innovatieve apparaten voor het meten van gezondheid die passen binnen de moderne leefstijl. De prijswinnende apparaten met medische accuratesse zijn slim en krachtig zodat je de baas kunt worden over wat er echt toe doet: je gezondheid.

 

De slimme tools van Qardio geven een optimaal inzicht in uw lichaamswaarden. Met het medisch platform QardioMD zijn deze waarden ook te delen met uw behandelend arts. Door het monitoren van uw gezondheid kan deze u de optimale behandeling geven. 

 

SPECIFIEKE VRAAG OVER HEALTHCARE? BEL ONS!
bottom of page